2011 | Odkaz Renesančního člověka | 12.-14. srpna

Jedna z prvních a velkých akcí Art Centra Záhoří, z.s. proběhla v roce 2011. Projekt obsahoval páteční promítání v kláštěrní zahradě v Bechyni, sobotní soutěž s přednášku a nedělní klubové promítání v Týně nad Vltavou.

Velké Páteční promítání 35mm v klášterní zahradě

Proběhla instalace podlážky a šapita pro promítačku 35mm. Dále jsme nainstalovali na budovu kláštera promítací plátno a pod něj umístili logo naší neziskové organizace a poutač na náš projekt. Po příjezdu kinotechnika a Tomáše Jílka jsme začali instalovat promítací techniku 35mm a ozvučení. S instalací a správným průběhem nám pomáhala partnerská organizace KC Meandr, která nám natočila videozáznam z akce a nafotila fotografie.  Vše bylo připraveno a nezbývalo než čekat na promítání. Ještě se musíme zmínit o efektní reklamní projekci  z Trabantu, ve kterém běžela reklama na celou akci s programem a časovým harmonogramem. Také jsme ještě rozdali zbytek letáčků ve městě a v kostele po koncertu vážné hudby. Blížil se čas promítání a dobrovolníci nejen z Bonga nanosili lavičky z právě končícího koncertu. Účast byla velká cca 120 lidí na začátku promítání v 22h, kdy projekci spustil promítač pan Prach.

Filmy jsme pustili následující:
Památky rodu Rosenbergů / 1939 / zvukový
Lov rybníku Rožmberka / 1924 / němý
Český Krumlov, perla Šumavy / 1936 / němý
Lázně Bechyně a okolí / 1929 / němý
Lázně Bechyně, perla jižních Čech / 1936 / němý
Šumava /1937 / zvukový

Ozvučení němých filmů provedl Tomáš Jílek.  Přestávky mezi dokumenty byly komentovány předsedou sdružení a seznamovaly diváky s použitou projekční technologií a starými filmy, se sdružením, s grantem a jeho cílem. V závěru večera jsme poděkovali členům týmu za pomoc divákům za účast a pozvali je na druhý den ráno na soutěž s přednáškou.

Sobotní Soutěž, přednáška a promítání 16mm v klášterní zahradě

Ráno v 9h jsme přesunuli šapito a nainstalovali do něj ozvučení a projekční techniku 16mm a projektor k PC. Přibližně jednu hodinu před začátkem jsme rozdali tašku se soutěžními otázkami lidem a seznámili je s pravidly soutěže. Dobrovolníci nám pomohli přestěhovat lavičky na sezení okolo šapita a poté se začali scházet lidé. Účast soutěžících byla okolo 100lidí. Bylo proneseno pár slov na úvod, osvětleny ještě jednou pravidla soutěže a předáno slovo panu doktorovi Stejskalovi, který zahájil poutavé povídání o Rožmbercích a Odkazu renesančního člověka. Po přednášce jsme vybrali soutěžní otázky a Zdeněk Kovář pustil historický dokument z 16mm promítačky, čímž nám dal čas na vyhodnocení soutěže. Po skončení filmů došlo na vyhlášení výsledků, na kterém jsme společně s panem Stejskalem pomáhali malé Viktorce v losování cen.

Výherci a jejich ceny:
1. Irena Stodolová – fotoaparát Nikon + kniha
2. Jakub Štach – webová kamera + kniha
3. Eva Růžičková – kniha

Po vyhodnocení jsme poděkovali všem zúčastněným za hojnou účast na soutěži a lidem co pomáhali s projektem za dobře vykonanou práci.

Nedělní klubové promítání celovečerního filmu 16mm

V neděli proběhlo v Týně nad Vltavou klubové promítání 16mm. Promítaný film se jmenoval Bílá paní.

Pár slov o přípravě projektu

Po poskytnutí dotace od Jihočeského kraje došlo na jednání s NFA o zapůjčení historických filmů s Rožmberským tématem. Přišel nám seznam předválečných němým a ozvučených filmů a zároveň zpráva, že filmy nezapůjčí na filmovém pásu a bude nejdříve nutné provést digitalizaci na DVD.  Nastal problém, protože digitalizace vychází velmi draze a projekt s takovými náklady nepočítal. Řešení toho problému spočívalo v další zdlouhavé komunikaci s archivem a také pomohla přímluva filmových sběratelů a nadšenců Martina Plitze a Zdeňka Kováře, tímto jim děkujeme. Dále jsme řešili promítací techniku, ze které projekce poběží, 35mm promítačku a seřízení promítaček 16mm zajistil profesionální kinotechnik pan Haškovec, který zaštiťuje např. Karlovarský filmový festival. 16mm promítačky a datový projektor na promítání přednášky historika a reklamní projekci zapůjčil KC Meandr. Po zapůjčení filmů jsme provedli s promítačem kontrolní projekci filmů, stanovili pořadí promítaných filmů a Tomáš Jílek vybíral vhodné ozvučení němých filmů. Dále bylo nutné sehnat historika, který fundovaně povede přednášku posledním Rožmberkovi Petru Vokovi. Sehnali jsme pana doktora Stejskala odborníka na Rožmberky, se kterým jsme vytvořili soutěžní otázky a který se náležitě nachystal na poutavé zábavné povídání o posledních Rožmbercích pro širokou laickou veřejnost. Na základě vytvořených otázek byl vytištěn soutěžní list a vložen do soutěžní tašky s logem, která obsahovala navíc propisku, drobnou sladkost pro malé soutěžící a odznak s tématem rožmberského roku a našeho projektu. Souběžně s přípravou na promítání a soutěž nám Martin Klíma navrhl a vytvořil jednotné loga, grafiku, transparenty, letáky, odznaky a prezentaci na internet. Ve vhodné chvíli před projektem jsme zaslali reklamní materiály na webové portály zabývající se kulturou a do místních deníků a listů, aktualizovali naše webové stránky a náš profil na facebooku, nechali vylepit plakáty v Bechyni a rozdat letáčky (pozvánky) na slavnostech města Týna nad Vltavou členy klubu Bongo.

 Video z akce

Projekt vznikl za podpory:

Dále děkujeme:

Členům Art Centrum Záhoří o.s.
KC Meandr o.s.
Kino Elektro Servis Josef Haškovec
Národní filmový archiv
Historik Aleš Stejskal
Promítač Jan Prach
Zařízení pro mládež Bongo

This entry was posted in Uskutečněné projekty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.