2013 | Kino na vodě | 3. srpna

O sobotním víkendu 3. srpna 2013 od 21:30 proběhlo v kempu Vltavan v Českém Krumlově promítání krátkých filmů. Akce původně vznikala pod grantovým programem Podpora živé kultury, který každoročně vyhlašuje Jihočeský kraj. Kino na vodě bylo koncipováno jako vícedenní program s projekcemi a soutěžemi. Reklama na projekce a soutěže měla být v tisku, vylepená v kempech a místech okolo vodáckých kempů. Taktéž prezentace na vodě měla být ve stylovém pirátském oblečení s pirátskou vlajkou. 

 

Bohužel grant nevyšel, ale to nás neodradilo a úsilí věnované přípravě jsme nechtěli vyhodit jen tak z okna. Proto vznikla osekaná varianta jedné projekce bez doprovodného programu s jednoduchými plakátky v místě promítání – v kempu Vltavan. Cílem bylo vyzkoušet reakce vodáků na tento druh trávení volného času v kempu.

Průběh sobotní projekce byl následující:
Po příjezdu lodí do kempu jsme začali připravovat večerní projekci. K naší radosti jsme s pracovníky IngeTour nalezli starý reklamní transparent jehož zadní bílá plocha výborně posloužila jako větší projekční plátno. Transparent jsme upnuli do rámu na budovu na sušení prádla, která byla výborně vidět z venkovního posezení bufetu. Následovalo přinesení promítačky MeoClub a pomalé uvádění do chodu, aby diváci viděli, že se něco děje a měli důvod večer přijít. Zodpověděli jsme také řadu dotazů ohledně klasické projekce z filmového materiálu.

Promítnuté krátké filmy:
Boj proti alkoholu
Brigádník
Pásmo týdeníků – šedesátá léta
Voraři
Nejkrásnější řeka

Z nultého ročníku si odnášíme cenné zkušenosti a nápady na regulérní první ročník akce Kino na vodě! Jako jeden z nich chceme uvést dětské pásmo, neboť řada dětských diváků nás zahrnovala dotazy ohledně ohledně promítaček a filmů a my pro ně neměli žádný film.

Poděkování
Nultý ročník promítání byl uskutečněn za pomoci našich kamarádů a lidí z firmy Pavelec s.r.o., která provozuje půjčovnu lodí a raftů Ingetour. Konkrétně děkujeme panu Mačudovi a Kolouchovi za spolupráci a těšíme se na příští ročník. Děkujeme také za všem divákům za pozornost a více něž skvělou účast!

Náš partner:

This entry was posted in Uskutečněné projekty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.