2014 | Výpomoc sdružení PRO|OKO – Retro Film Fest | 11. – 14. září

Art Centrum Záhoří nesedí jen na zadku v Týně a okolí, ale také pomáhá! Jednu takovou výpomoc domluvilo se sdružením PRO|OKO z Moravy. Slovo dalo slovo a s Lukášem Masaříkem jsme dali dohromady pozdně letní filmový festival v Náměšti nad Oslavou. Z našich zkušeností jsme okopírovali funkční koncept a to nejdříve pustit pohádky a poté celovečerní film. Délka festivalu byla naplánována na čtyři dny.

Program festivalu:

Retro Film FestFestival probíhal kvůli špatnému počasí vždy uvnitř a  to dvakrát na Sokolovně a dvakrát v kapli ve Špitálku. Jako výpomoc jel s naší výpravou Lukáš Hodný za Art Caffe Bar. Díky tomu si diváci mohli dát malou svačinku a regionální jihočeské pivo Lipan z minipovavaru v Dražíči. Pro kompletnost zmíníme, že sdružení disponuje skvělým zázemím v budově zvané Špitálek, kde má k dispozici ateliér ve kterém je možno kreativně tvořit a pořádat zajímavé přednášky. Festival proběhl i přes zmíněné špatné počasí bez problémů – své diváky si našel. Projekce v kapli ve Špitálku měla svůj nezaměnitelný genius loci, které přesně odpovídá našemu heslu – promítáme na netradičních místech.

Na závěr ještě poděkujme všem členům  a přátelům sdružení za obětavou pomoc při pořádání akce.

V roce 2015 budeme rádi spolupracovat se sdružením PRO|OKO na pokračování festivalu a dalších kreativních aktivitách.

 

This entry was posted in Uskutečněné projekty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.