2012 | Přechod Venuše přes sluneční kotouč | 6.června

Zajímavý počin našeho sdružení byla návštěva astro-fyzikálního soustředění v obci Temešfár na Písecku. V školícím a rekreačním středisku ČVUT zde každoročně probíhají přednášky vedené erudovanými profesionály a pozorování hvězdné oblohy, mlhovin, slunce, měsíce a planet. Akce je nejen pro studenty českého vysokéhu učení technického. Tento ročník byl zajímavý především událostí, která se již nebude opakovat za našich životů – přechod planety Venuše přes sluneční kotouč. Jelikož máme rádi překvapení, připravili jsme si pro účastníky 16mm film Metority z ruské produkce z padesátých let. Po našem příjezdu do střediska právě začínala nová přednáška, před kterou proběhlo promítnutí výše zmíněného filmu.

Aldebaran Samotné pozorování přechodu se ukázalo velice náročné, protože po zhruba tříhodinovém spánku následoval budíček na čtvrtou hodinu ranní. V areálu ČVUT, který se nachází velmi blízko řeky Vltavy, nešlo pozorování uskutečnit, neboť tam ležela ranní mlha. A tak jsme museli použít automobily a dojet na druhou stranu Orlíku až za kopec, kde k našemu štěstí již mlha nebyla. Po rozestavění dalekohledů proběhlo samotné pozorování. Jelikož vlastním dalekohled a potřebné redukce k fotoaparátu, tak bylo možné pozorování pečlivě zaznamenat pro budoucí generace.

Oficiální fotografie Astro soustředění 2012 na serveru Aldebaran, zde:

Astro 2012

Galerie

This entry was posted in Uskutečněné projekty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.