2012 | Zahořské vítání léta – dokumentární fotografie | 16. června

Jako skoro každý rok se účastním slavností v Záhoří a fotografuji pro obec a její obyvatele dokumentární fotografie. Poslední slavnost, které jsme se účastnili se jmenovala Zahořské vítání léta. Samotná akce začala hudební produkcí skupiny Pozor vizita, která dokázala svým žánrem zahrát mladší i starší generaci. Další chod kulturního odpoledne byla divadelní hra Mrazík, kterou bravurně předvedli herci z divadelního souboru Úsměf ze spřátelené obce Radětice.

Na následujících fotkách si můžete prohlédnout bujaré veselí, divadelní představení, společné pohoštění, shrocení Zahořských i hostů a hudební produkci.

 

This entry was posted in Uskutečněné projekty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.